Diyarbakır/TÜRKİYE
+90 546 232 95 21
teknikmyb@gmail.com

Kategori: BİLGİ KUTUSU

TEKNİK MYB'YE HOŞGELDİNİZ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda TEKNİK MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME…
Devamı

ULUSAL YETERLİLİKLER

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2&Itemid=432

ZORUNLU MESLEKLER

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1…

SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİ

Başvuruların Alınması ve Gözden Geçirilmesi: -“Belgelendirme Talep Formu”nun doldurularak, TEKNİK Belgelendirme’ ye iletilmesi ile belgelendirme başvurusu yapılmış olur. “Belgelendirme Talep Formu” internet sitesinde tüm ilgililere duyurulmuştur. Doldurulan form, başvuru sahibi tarafından imzalı olarak TEKNİK Belgelendirme’ ye elden, e-mail, faks ve kargo gibi araçlarla ulaştırabilir. “Belgelendirme Talep Formu”, TEKNİK Belgelendirme tarafından ilgililerin ulaşımına açık hale getirmiştir.…
Devamı

BELGELENDİRME YAZILARI

BAŞVURU ŞARTLARI: İlgili ulusal yeterliliklerde belirtilmiştir. Başvuru sırasında aşağıdaki evrakların eksiksiz bir şekilde TEKNİK’e ulaştırılması gerekmektedir. Kimlik Fotokopisi İlgili Meslek Başvuru Formu(http://www.teknikmyb/döküman/basvuru-formu/) ve Personel Belge Kullanım Sözleşmesi(http://www.teknikmyb/dökümanlar/aday-sozlesmesi/) (Adayın kendisi tarafından mavi tükenmez kalemle imzalanmış olmalı) Gerekliyse sağlık raporu ve/veya yüksekte çalışabileceğine ilişkin rapor. ** Başvuru esnasında, adayın işi yapmasına engel oluşturabilecek bir durum ve/veya uzuv kaybı…
Devamı